CNV Z&W Starters en Studenten
Werk & Inkomen

Dienst kort van tevoren verschoven? Daar staat iets tegenover!!

Verschoven dienst

Tijdens de zwangerschap leven jij en je partner helemaal toe naar de geboorte van jullie kindje. Misschien willen jullie wel een zwangerschaps- of bevallingscursus volgen óf een goed boek lezen. Dat vraagt soms een strakke planning van jullie beiden. Daarom kan het extra vervelend zijn als er wordt gerommeld in je rooster, wat nog wel eens kan voorkomen in de zorg en welzijn.

‘Spelregels’ bij een verschoven dienst

In de cao’s geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ), verpleeg,- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en ziekenhuizen staat een artikel over de ‘Verschoven dienst’. Hier staat dat wanneer er binnen 24 uur (en in sommige cao’s al binnen 48 uur) geschoven wordt in je vooraf vastgestelde werkrooster, daar compensatie tegenover hoort te staan. Belangrijk is wel dat je ingepland staat voor werk. Voorbeeldje: je hebt morgen een dagdienst op je rooster staan maar je krijgt de avond van tevoren een belletje dat je morgen niet hoeft te komen werken, maar later in de week een avonddienst krijgt (op een moment dat je eigenlijk vrij was). Pas dán is er sprake van een verschoven dienst. Dus niet wanneer je bijvoorbeeld voor een collega gaat invallen op een moment dat je eigenlijk vrij was.

Compensatie verschoven dienst

Op het moment dat er sprake is van een verschoven dienst, hoor je compensatie te krijgen voor kosten die je al had gemaakt voor die dag. Bijvoorbeeld wanneer je het kinderdagverblijf al geregeld had óf wanneer je al een kaartje voor een concert had gekocht. Maar dat niet alleen, je hebt ook recht op compensatie in vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat je verschoven dienst heeft geduurd én een toeslag in de vorm van een percentage van het uurloon. Deze is als volgt:

  • 25% als je overwerkt tussen 6.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Voor de eerste vijf uren overwerk in een periode van 7 dagen ontvang je deze toeslag van 25%, voor de verschoven dienstwerkuren, daarboven ontvang je een toeslag van 50%;
  • 50% als je overwerkt tussen 22.00 en 6.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  • 75% als je overwerkt op zaterdag tot 18.00 en op vrije dagen (de dag, met uitzondering van zondag of feestdag, waarop je volgens de voor jou vastgestelde werktijdenregeling niet hoeft te werken);
  • 100% als je overwerkt op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00.00 en 24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur.

Tip!

Wanneer je werkgever dus zo kort van tevoren schuift in je rooster, vraag of benoem dan altijd deze ‘verschoven dienstcompensatie’!

Klik hier voor de video (YouTube)!