CNV Z&W Starters en Studenten
Werk & Inkomen

Een cao werkt zó!

Een cao is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, bestaat uit een verzameling van afspraken die gelden voor álle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak.

Naast de algemene afspraken die vaak landelijk geregeld zijn in een cao, heb je ook persoonlijke afspraken met je werkgever die in je arbeidsovereenkomst (je contract) staan. Deze afspraken gelden alleen voor jou. Wanneer afspraken uit de cao en de arbeidsovereenkomst botsen, geldt de cao. Goed te weten dus onder welke cao je valt! Je vindt je cao op www.cnvzorgwelzijn.nl, onder het kopje ‘Jouw werk’.

Over arbeidsvoorwaarden bestaan ook allerlei algemene wetten. Maar als er een cao is, geldt deze in plaats van de wet. In de cao staan over het algemeen meer en betere afspraken dan in de wet. Beter wil zeggen dat je bijvoorbeeld meer verdient dan het minimumloon en meer vakantiedagen krijgt dan de wet voorschrijft. Meer wil zeggen dat in de cao extra arbeidsvoorwaarden staan, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een opleiding te volgen.

zo werkt een cao

Wist je dat er in Nederland ruim 900 verschillende cao’s bestaan en ruim 85 procent van werkend Nederland valt onder een cao? Vakbonden, werkgevers en werkgeversorganisaties zijn volgens de wet de enige partijen die een cao mógen afsluiten. Toch zijn werkgevers en werkgeversorganisaties niet in álle gevallen verplicht mee te doen aan een cao.

Wij als CNV Zorg & Welzijn vinden het natuurlijk wél belangrijk dat er voor alle werknemers een cao is. Voor het CNV geldt dat de leden mogen bepalen waar de onderhandelingen voor een cao over gaan, én onze leden hebben ook het laatste woord over een nieuwe cao, voordat deze definitief wordt.

In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

  • Werktijden
  • Beloning, bijvoorbeeld salaris of toeslagen bij overwerk
  • Regels voor overwerken
  • Vakantiedagen
  • Regelingen voor ziekte en ongevallen
  • Scholing
  • Opzegtermijn of proeftijd
  • Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof

…en nog véél meer!

De afspraken in een cao hebben meestal een minimumkarakter. Dat betekent dat een werkgever wel méér mag betalen dan in de cao staat, maar niet minder.