CNV Z&W Starters en Studenten
Werk & Inkomen

FWG, wat kan ík ermee?

Heb je je sollicitatiegesprek achter de rug, en wil de organisatie met je verder, dan volgt er een zogeheten arbeidsvoorwaardengesprek waarin het natuurlijk over je salaris zal gaan. En als het over salaris gaat in de zorg, dan is de kans groot dat je met het Functiewaardering gezondheidszorgsysteem (kortweg FWG) te maken krijgt. Goed dus om daar meer van te weten. We vroegen het onze bestuurder voor ziekenhuizen, Joost Veldt.

Inschaling salaris

Waar staat FWG eigenlijk voor? “FWG staat voor ‘functiewaardering in de gezondheidszorg’. En dat woord zegt het al: als je start in de zorg, word je functie gewaardeerd aan de hand van je functieomschrijving en dáár hangt een bepaald salaris aan vast. Dat bepaalt dus in welke functiegroep je terechtkomt.”

Bij de inschaling heb je niet alleen te maken met functiegroepen (de horizontale kolom in je salaristabel), maar ook met periodieken (de verticale kolom in je salaristabel). Ander woord hiervoor is ‘treden’. Periodieken of treden zeggen iets over hoeveel jaar je in dienst bent. Want over het algemeen stijg je in de zorg altijd een periodiek na één jaar, vanaf het moment dat je in dienst bent gekomen.

Functiewaarderingssysteem voor de zorg

Wanneer je in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, in het ziekenhuis, een verpleeg,- verzorgingshuis of thuiszorg of de geboortezorg werkt, heb je met dit systeem te maken. Bijna alle zorgrichtingen dus! Maar waarom hebben ze hiervoor gekozen? Joost vertelt: “Het is een objectief systeem dat ervoor zorgt dat medewerkers in vergelijkbare functies hetzelfde verdienen. Dus dat de Verzorgende IG in het ene verzorgingstehuis hetzelfde verdient als de Verzorgende IG in het andere verzorgingstehuis. Aan de hand van je functieomschrijving waar je taken en verantwoordelijkheden in staan, krijg je punten. En aan die punten is een functiegroep gekoppeld.”

Zelfde functie, ander salaris

Wij krijgen wel eens de vraag hoe het kan dat de Verzorgende IG bij de ene organisatie in een andere functiegroep zit, dús een ander salaris heeft dan de andere VIG’er. En dat is best een goede vraag! Ook die stelden wij aan Joost. “Dat komt omdat je functieomschrijving wordt bekeken aan de hand van een aantal ‘gezichtspunten’ (denk bijvoorbeeld aan kennis, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, risico’s, verantwoordelijkheden, et cetera). Je functie wordt aan de hand hiervan gescoord, met uiteindelijk een totaal aantal punten. En dáár zitten de verschillen ‘m in; aan de hand van de score kom je in een bepaalde schaal/functiegroep uit.

Het omgekeerde kan ook: je hebt een functie met meer taken dan je collega, maar zit in dezelfde schaal. Dat kan zich voordoen doordat elke schaal een bandbreedte kent en een hogere score nog binnen de bandbreedte kan vallen. Maar in algemene zin geldt: hoe hoger de score, des te hoger de inschaling.”

fwg

Onderhandelen

Maar, is het dan helemaal niet mogelijk om te onderhandelen over je salaris? Jazeker wel.
Joost: “Helaas niet in welke functiegroep je terechtkomt, want dat is gescoord aan de hand van je functieomschrijving. Maar je kunt wél onderhandelen over de periodiek waar je in terechtkomt. Natuurlijk moet je dit wel kunnen beargumenteren. Ook komt het voor dat een werkgever starters in een aanloopschaal wil laten beginnen. Dan start je dus in een schaal lager, meestal met het argument dat je in het begin nog begeleiding nodig hebt. Je kunt daar best kritisch over zijn, want als je gewoon aan de functie-eisen voldoet en men verwacht dat je vanaf het begin gewoon meedraait, hoor je daar ook gewoon het salaris voor te krijgen dat daarbij past.

Daarnaast heb je naast de primaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld hoeveel uur per week je gaat werken, het aantal vakantiedagen dat je krijgt en natuurlijk je salaris) de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dát zijn ook dingen waar je over kunt onderhandelen. Denk hierbij aan scholing, of een vaste vrije dag. Bedenk dus goed van tevoren wat je wilt bereiken met je arbeidsvoorwaardengesprek!”