CNV Z&W Starters en Studenten
Werk & Inkomen

De vakantieroosters: wat mag wel en niet?

Elk jaar weer een heel gepuzzel in teams: de vakantieroosters. Wat zijn nu eigenlijk jouw rechten en plichten? Drie vragen mét de antwoorden!

CNV Zorg & Welzijn krijgt altijd veel vragen over vakantie(s) aanvragen. De bond zette een aantal vragen en antwoorden op een rijtje. Een greep uit de meest gestelde vragen vanaf de werkvloer:

Wanneer moet mijn werkgever uiterlijk laten weten dat mijn vakantie-aanvraag is goedgekeurd?

Uiterlijk binnen twee weken na jouw schriftelijke aanvraag. Heb je die reactie niet binnen twee weken? Dan heb je recht op het laten doorgaan van jouw vakantie zoals aangevraagd. Alleen als er ernstige verstoring van de roosters en bedrijfsvoering ontstaat, mag een werkgever jouw aanvraag weigeren. Je werkgever heeft het recht om de vastgestelde vakantie in overleg met jou te wijzigen, als daar goede redenen voor zijn. Je werkgever moet dan wel de schade betalen die jij daardoor lijdt, zoals de kosten van een al geboekte vakantie.

zomerroosters wat mag wel en niet

Mag mijn werkgever mijn min-uren zonder overleg compenseren met mijn vakantie-uren?

Nee, dit mag niet. Wat betreft min-uren adviseert vakbond CNV Zorg & Welzijn om in de loop van het kalenderjaar bij je werkgever aan te geven (schriftelijk) dat je weet hebt van je opgebouwde min-uren en dat je deze graag wilt inhalen. Als je zelf voorstellen doet voor het inhalen van de uren (en je krijgt niet de kans dit werkelijk te doen), dan kan je werkgever ook aan het eind van het jaar niet je min-uren gaan verrekenen.

Het lijkt er bij ons op dat we expres hoog in de min-uren komen, zodat we in de vakantieperiode ingezet kunnen worden om de tekorten op te vangen. In hoeverre mag dit?

Dit is lastig vast te stellen, omdat je in de zorg nu eenmaal werkt met de jaarurensystematiek. Hierin wordt op jaarbasis berekend hoeveel uur je moet werken; je baas moet jou de gelegenheid geven om die uren verdeeld over het jaar te werken. Ook hier geldt weer: merk je dat je (veel) min-uren opbouwt, trek dan op tijd aan de bel bij je werkgever met de vraag wanneer je ze in kunt halen. Zo zit je niet met een overschot. Heb je vermoedens dat er echt misbruik wordt gemaakt van min-uren om de zomervakantie door te komen? Geef dit dan aan bij de VAR (Verpleegkundige/Verzorgende Adviesraad) en/of bij je ondernemingsraad.