CNV Z&W Starters en Studenten
Werk & Inkomen

Wist jij dat je tot 23 kilo mag tillen?

Wist jij dat je maximaal 23 kilo mag tillen? Dit is, samen met nog veel meer zaken, vastgelegd in de Arbowet. Arbo is de afkorting van het woord “arbeidsomstandigheden”: de omstandigheden waaronder jij je werk verricht. Werk je veilig en gezond en houden je werkgever en jij voldoende rekening met jouw welzijn op het werk? Veilig en gezond werken is belangrijk voor jou, je collega’s en de mensen voor wie je zorgt. Want stel dat jij iedere dag een zware patiënt gaat tillen, dan gaat je rug je pensioen niet halen!

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. Deze geldt ook voor flexwerkers, uitzendkrachten en jawel, ook voor stagiaires. Elke werkgever moet aan bepaalde arbo-eisen voldoen, denk aan begeleiding bij ziekte of het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s in jouw werkomgeving.

In een basiscontract zijn minimumeisen vastgelegd voor het contract dat jouw werkgever heeft met de bedrijfsarts en anderen, zoals de arbeidsdeskundige in de organisatie. Zo heeft de bedrijfsarts nu een open spreekuur waar je terecht kunt met vragen of zorgen over je gezondheid in relatie tot je werk. Ook als je je nog niet ziek gemeld hebt of nog geen specifieke klachten hebt.

Toestemming van je werkgever om naar dit spreekuur te gaan is niet nodig. Je hebt ook recht op een second opinion van een andere (bedrijfs-)arts.

maximaal gewicht tillen stage of werk