CNV Z&W Starters en Studenten
Werk & Inkomen

Zwangerschapsverlof! Wanneer?

En dan is het ein-de-lijk zo ver! Je mag met verlof. Maar hoe zit dat nou precies, zwangerschapsverlof?

Je hebt vanaf 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum recht op  zwangerschapsverlof. Dit verlof duurt officieel tot en met de dag van de bevalling. Het verlof wat je ná je bevalling krijgt heet bevallingsverlof. Je hebt recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Dit verlof gaat een dag na je bevalling in. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat je baby te vroeg of te laat wordt geboren. Hoe zit het als je baby te vroeg geboren is?.. In de video van volgende week (18 juli) geeft Roos antwoord op deze vraag. In die video vertellen we ook hoe het zit met kraamverlof.

Doorbetaling tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof
Het UWV betaalt de periode van je zwangerschaps- en bevallingsverlof. De werkgever vraagt namens jou de uitkering maximaal 4 en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof aan. Geef ook een zwangerschapsverklaring van je verloskundige, gynaecoloog of huisarts, waarin staat dat je zwanger bent. De werkgever hoeft deze verklaring niet mee te sturen bij de aanvraag, maar moet deze wel bewaren. Binnen 4 weken na de aanvraag krijg je van het UWV een brief met de beslissing over de uitkering. De werkgever ontvangt een kopie. Meestal maakt UWV de uitkering over aan je werkgever en die maakt het weer over aan jou. Je ontvangt 100% van je dagloon met een maximum dagloon. Op de website van UWV kun je nalezen wat de hoogte van het maximum dagloon op dit moment is.

Ziek tijdens je zwangerschap
Normaal gesproken betaalt de werkgever als je ziek bent je loon door. Dit is niet het geval als je arbeidsongeschikt bent vanwege je zwangerschap. UWV betaalt dan je salaris door. In de meeste gevallen betaalt de werkgever je loon door. De werkgever ontvangt je salaris van UWV. Het is wel belangrijk om te weten dat ziektedagen tussen 6 en 4 weken voor de uitgerekende datum in mindering komen op je totale verlof. Dit betekent dus als je hebt gekozen om tot 4 weken voor de uitgerekende datum te blijven werken, zodat je 12 weken bevallingsverlof hebt, de ziektedagen dan van je 12 weken bevallingsverlof worden afgetrokken.

Ben je aansluitend op het zwangerschapsverlof arbeidsongeschikt vanwege de zwangerschap, dan komt zij na het verlof in aanmerking voor een uitkering tot maximaal 104 weken. Na 2 jaar ziekte kan je voor een WAO-/WIA-uitkering in aanmerking komen.

Ontslag tijdens de zwangerschap
Je kunt niet ontslagen worden als je zwanger bent. Je werkgever mag je ook niet ontslaan omdat hij denkt dat je zwanger wilt worden. Ook tijdens je zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en de eerste 6 weken na je bevallingsverlof mag je niet worden ontslagen.

Tijdelijk contract tijdens je zwangerschap
Heb je een tijdelijk contract dat afloopt tijdens je zwangerschap? Dan hoeft je werkgever je contract niet te verlengen. Maar je zwangerschap mag niet de reden zijn om je contract niet te verlengen. Dit is discriminatie.

Borstvoeding geven
Je hebt de eerste 9 maanden van je kind het recht om te voeden en/of te kolven op je werk. Je werkgever moet zorgen voor een ontspanningsruimte (met een bed of rustbank) die goed verwarmd, hygiënisch en afsluitbaar is, zodat jij comfortabel kan kolven. Een toilet behoort dus niet tot een beschikbare ruimte! Je mag tot een kwart van je werktijd gebruiken om te voeden of te kolven. Daarnaast heb je nog recht op je normale pauze. Je mag deze beschikbare tijd ook gebruiken om naar je kindje toe te gaan om hem of haar te voeden. De tijd waarin je kolft of voedt word je normaal doorbetaald.

Klik hier voor de video (YouTube)!